Khám Phá Đặt Bàn Đặt Giao Hàng Làm đẹp Du Lịch FoodyPOS
icon-time 8:30AM - 8:00PM
1900 6044
Phần thưởng hiện tại: {{lstRwdCtrl.totalCounts}} voucher {{countdown}}
Bạn đang có: {{lstRwdCtrl.userPoints.TotalPoints | number : 0}} đ

{{item.Title}}

Thời gian còn lại {{item.SecondRemainStr}}

Quy đổi: {{item.Points | number : 0}} đ

{{item.RemainAmount | number : 0}} Còn lại
{{item.RedeemedAmount | number : 0}} Đã đổi