Special Offer

đặt ngay
Butasama Japanese BBQ - Yakiniku & Horumonyaki
Butasama Japanese BBQ - Yakiniku & Horumonyaki

Buổi tối - Giảm 35%

đặt ngay
Lobster Bay - Nhà Hàng Hải Sản Kiểu Mỹ - Kỳ Đồng
Lobster Bay - Nhà Hàng Hải Sản Kiểu Mỹ - Kỳ Đồng

Buổi trưa - Giảm 35%

đặt ngay
Lobster Bay - Nhà Hàng Hải Sản Kiểu Mỹ - Nguyễn Tri Phương
Lobster Bay - Nhà Hàng Hải Sản Kiểu Mỹ - Nguyễn Tri Phương

Buổi trưa - Giảm 35%

đặt ngay
Chang Kang Kung - Hấp Thủy Nhiệt Hong Kong - Phan Đăng Lưu
Chang Kang Kung - Hấp Thủy Nhiệt Hong Kong - Phan Đăng Lưu

Buổi trưa - Giảm 20%