Special Offer

đặt ngay
Butasama Japanese BBQ - Yakiniku & Horumonyaki
Butasama Japanese BBQ - Yakiniku & Horumonyaki

Buổi tối - Giảm 35%

đặt ngay
Chang Kang Kung - Hấp Thủy Nhiệt Hong Kong - Phan Đăng Lưu
Chang Kang Kung - Hấp Thủy Nhiệt Hong Kong - Phan Đăng Lưu

Buổi trưa - Giảm 20%

đặt ngay
Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ

Cả ngày - Giảm 5%

đặt ngay
Thai Blah Blah - Chuyên Các Món Thái - Nguyễn Hữu Cảnh
Thai Blah Blah - Chuyên Các Món Thái - Nguyễn Hữu Cảnh

Buổi tối - Đi 4 tính 3