Special Offer

đặt ngay
Hoàng Ty - Đặc Sản Trảng Bàng - Hoa Mai
Hoàng Ty - Đặc Sản Trảng Bàng - Hoa Mai

Buổi chiều - Giảm 20%

đặt ngay
Butasama Japanese BBQ - Yakiniku & Horumonyaki
Butasama Japanese BBQ - Yakiniku & Horumonyaki

Buổi tối - Giảm 35%

đặt ngay
An Nam Quán - Gà Lên Mâm - Nguyễn Bỉnh Khiêm
An Nam Quán - Gà Lên Mâm - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cả ngày - Giảm 10%

đặt ngay
Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ
Busan Korean Food - Món Hàn Quốc - Lê Văn Sỹ

Cả ngày - Giảm 5%